Wat zijn de kroonjuwelen van uw bedrijf ?

Privacy wetgeving

Er is de laatste tijd erg veel geschreven over veranderingen in de Privacy wetgeving.

Kort samengevat:

1 De Tweede Kamer heeft februari 2015 een aantal veranderingen aangenomen in de WBP (Wet bescherming Persoonsgegevens)
2 Er is een nieuwe Europese privacy wetgeving aangekondigd die voor alle Europese lidstaten gaat gelden. Deze veranderingen hebben belangrijke gevolgen voor bedrijven die persoonsgegevens opslaan en verwerken.diamond

Harmonisatie

De reden om een Europese privacy wetgeving in te voeren is om harmonisatie aan te brengen in de  diversiteit van wetgevingen in Europa. Ieder land heeft zijn eigen interpretatie van een richtlijn uit 1995 als privacywetgeving. Als je het vanuit een helikopterview bekijkt is Europa een “gatenkaas” met betrekking tot de bescherming en privacy-waarborg van uw en mijn gegevens.

Wat hebben we?

Bedrijven die persoonsgegevens opslaan en verwerken dienen zich op deze wetgeving goed voor te bereiden. Een inventarisatie en registratie van de informatie die u als bedrijf “in huis” heeft is daarbij de eerste stap. Welke bestanden worden er gebruikt? Wat voor informatie staat er in die bestanden? Zijn dat persoonsgegevens? Moet dit gemeld worden aan het CBP? Wie hebben toegang tot die informatie? Worden er back-ups gemaakt? Waar worden de bestanden fysiek opgeslagen? Wat zijn de gevolgen als u niet meer bij die informatie kunt komen? Pas als je weet wat je hebt kun je het goed beschermen.

Kroonjuwelen

Na deze inventarisatie kun je bepalen welke informatie van groot belang is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Je kunt dan bepalen wat de “kroonjuwelen” zijn, de juiste maatregelen bepalen om die kroonjuwelen goed te beschermen en een plan maken wat je gaat doen bij een calamiteit.

PIA

Sebyde privacy impact

Het Sebyde privacy impact onderzoek is een modulair opgezet programma bestaande uit 5 modules. Het programma helpt bedrijven bij het verkrijgen van goed inzicht in de verwerkingen van gegevens in uw organisatie en adviseert over de noodzakelijke voorbereiding op de nieuwe privacy wetgeving.

Meer informatie: https://www.sebyde.nl/privacy-impact-assessment/