RI&E voor IT security

Wat is een RI&E?

Iedereen met een eigen bedrijf en personeel in dienst heeft te maken met de ARBO wet. Deze schrijft voor dat u een Risico Inventarisatie en een Evaluatie (RI&E) uitvoert in uw bedrijf. Na de evaluatie bepaalt u wat er verbetert dient te worden en stelt u een plan van aanpak op voor de komende periode. De evaluatie en het plan van aanpak zijn voor de ARBO dienst belangrijke documenten, ze tonen aan dat u de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkvloer van uw personeel serieus neemt.

RI&E voor IT security

Een zelfde procedure zou u ook elk jaar moeten doorlopen als het gaat om de risico inventarisatie evaluatie rie security informatiebeveiligingdigitale werkomstandigheden en de veiligheid op de digitale werkvloer.

De digitale RI&E van informatiebeveiliging is een pragmatische inventarisatie en evaluatie van de digitale veiligheid van uw organisatie. Hierbij worden de meest belangrijke aandachtsgebieden van informatiebeveiliging onder de loep genomen. Na de evaluatie maken we een plan van aanpak met verbeterpunten voor het komende jaar.

Herhaling

De kracht van een RI&E proces zit in de herhaling waardoor u voortdurend wordt aangezet tot verbetering.

Iedereen weet dat je veilig moet kunnen werken op de werkvloer want anders gebeuren er ongelukken. Dat zelfde geldt ook voor de digitale werkvloer. Wanneer de veiligheid niet onderhouden wordt gaat het mis. Systemen vertragen of crashen zelfs, schijven lopen vol.

In de ICT wereld gaat komt daar nog eens bij dat kwaadwillenden misbruik maken van kwetsbare systemen. Een website wordt misbruikt, geldstromen worden gehacked, identiteiten gestolen … en ga zomaar door.

Onderhoud

Onderhoud is belangrijk voor uw netwerken, systemen en applicaties. Maar ook de organisatie, de processen en de mensen moeten onderhouden worden. De RI&E voor security helpt u bij het verlagen van het aantal security incidenten.

contact kontakt