RI&E: Niet alleen voor de ARBO

RI&E-ARBO

Bedrijven kennen allemaal de RI&E. Een verplichte exercitie opgelegd door de ARBO-wet om ervoor te zorgen dat de zaken met betrekking tot de veiligheid op de werkvloer goed geregeld zijn.

Compliance

Recentelijk is de wetgeving voor het beschermen van persoonsgegevens aangescherpt. Bedrijven moeten hun zaakjes met betrekking tot de bescherming en veilige verwerkingen van persoonsgegevens nu echt op orde hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens vraagt aantoonbaar inzicht te hebben in de gegevensverwerkingen en deze te beoordelen op juridische grondslag en privacy risico’s. Deze informatie moet altijd beschikbaar zijn middels een actueel bijgehouden privacy administratie.

Waar te beginnen?

Allereerst is het van belang dat elk bedrijf zich beseft dat dit niet iets is wat primair door de ICT afdeling opgepakt moet worden. Deze wetgeving wordt gehandhaafd met hoge boetes waardoor er grote veranderingen zijn in de (bestuurlijke!) aansprakelijkheid. Uw accountant gaat straks vragen naar die privacy administratie. Het ontbreken ervan betekent een risico op hoge boetes. Het opzetten van uw privacy administratie is daarom van groot belang!

RI&E-privacyRIE privacy

Wij helpen u te voldoen aan de regels middels een RI&E-privacy waarin een aantal logische stappen worden doorlopen. Lees meer op onze website

Continue proces

Het beleid wat wordt gevoerd in een organisatie met betrekking tot de informatiebescherming en privacy is een continue proces waarbij medewerkers bewust gemaakt moeten worden. Security- en privacy-awareness dient in de gehele organisatie in de bedrijfsprocessen ingeworteld te zijn. We stimuleren daarom bijvoorbeeld om deze onderwerpen op te nemen op de agenda va elke afdelingsvergadering. Zelfs als je maar een paar minuten met elkaar praat over de gevaren en dreigingen.

Vragen? Neem gerust contact op! Tel: 085-2733376