Privacy – Wat kunt u nu al doen?

Hier een checklist:

  • Onderzoek of of u al toestemming heeft van betrokkenen tot het gebruik van hun persoonsgegevens.
  • Hoe staat het met uw privacyverklaring, is deze makkelijk toegankelijk (niet juridische taal), komt deze nog overeen met uw huidige processen en organisatie?
  • Neem maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zowel technisch als organisatorisch. Zie er op toe dat u afspraken met bijvoorbeeld hosters ten aanzien van beveiligingsmaatregelen vastlegt in een verwerkersovereenkomst.
  • Kloppen uw inzage- en wijzigingsprocedures voor uw klanten nog?
  • Kunnen uw klanten en of relaties makkelijk een kopie van hun gegevens in bijvoorbeeld Microsoft Excel krijgen?
  • Heeft u van alle bedrijfsprocessen die persoonsgegevens verwerken vastgelegd welke gegevens verwerkt worden en waarom?