Wordt 2019 het jaar waarin u uw risico’s verlaagt?


Incidenten

2018 was een druk jaar. Dat is positief nieuws als je het bekijkt vanuit het standpunt van de opleving van de economie, de toename van het aantal opdrachten in het bedrijfsleven en de vergroting van de omzet. We kijken ernaar uit om in 2019 deze positieve trend te continueren. Ook op het gebied van IT-security en Privacy was het een druk en bewogen jaar. Zo is bijvoorbeeld de AVG van kracht geworden die ervoor moet zorgen dat vertrouwelijke persoonsgegevens van EU-burgers door bedrijven en organisaties goed worden beschermd en dat onze privacy gewaarborgd wordt. Diverse security- en privacy schandalen in 2018 toonden nogmaals aan dat we blootstaan aan cyber- en privacy-risico’s die serieuze gevolgen voor de maatschappij en onze persoonlijke levens kunnen hebben. Wat zijn uw goede voornemens voor 2019 om deze risico’s te verlagen?

Altijd Online

Zowel op het werk als privé is tegenwoordig bijna iedereen dagelijks actief op het Internet via computers, smartphones, tablets, laptops, etc. Als argeloze gebruiker van dat Internet sta je dus dagelijks bloot aan cyber-risico’s waarvan je misschien niet eens in de gaten hebt dat ze er zijn. Maar het feit dat je die gevaren niet opmerkt betekent niet dat het veilig is of dat er geen risico bestaat. Integendeel!

Bent u Alert?

Om het netwerk en de systemen te beschermen tegen cyber-risico’s van buitenaf zijn bepaalde technische maatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen worden genomen door de IT- of security specialisten van een bedrijf. Maar ook met de beste technische security-oplossingen ben je er dan nog niet. Cybercriminelen hebben haarfijn in de gaten dat die systemen steeds beter beschermd worden, dus richten ze zich al jarenlang op de zwakke schakel: de mens. Met name de onbewuste management-leden en medewerkers van bedrijven worden slachtoffer van cybercriminelen omdat ze niet bewust zijn van de gevaren en de mogelijke gevolgen. Het merendeel van de security-incidenten en datalekken wordt momenteel veroorzaakt door menselijke fouten zoals bijvoorbeeld onveilig gedrag met bedrijfsinformatie, het onveilig gebruik van passwords, het klikken op links in phishing e-mails, het versturen van vertrouwelijke informatie naar verkeerde ontvangers, etc.

Wees Bewustsecurity privacy training bewustzijn incidenten

Bewust personeel maakt en organisatie weerbaar en verlaagt het aantal security-incidenten en datalekken. Dit is ook van belang voor de privacywetgeving, waarin een meldplicht voor datalekken van kracht is. Een goede campagne voor het vergroten van het bewustzijn is een continu proces.

Training

Sebyde biedt diverse mogelijkheden op het gebied van awareness vergroting die we graag eens met u bespreken. Awareness campagnes kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een nulmeting (waar staan we nu?), phishing-testen, kick-off presentaties , workshops, diverse E-learning modules, nieuwsbrieven, posters, etc. We beschikken over verschillende referenties.
Wilt u meer weten over het verlagen van de risico’s? Bel dan met Sebyde: 085-2733376 of mail naar info@sebyde.nl