VNO-NCW: werkgevers moeten vaccinatiebewijs werknemers kunnen checken

Werkgevers moeten het test- of vaccinatiebewijs van werknemers kunnen checken, zo laten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag weten. De huidige wetgeving biedt echter geen specifieke basis voor werkgevers om gegevens over coronavaccinaties van werknemers te registreren, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Niet alleen willen de werkgeversorganisaties dat werkgevers kunnen controleren of werknemers zijn gevaccineerd, getest of recent hersteld van een corona-infectie, maar dat ze ook de mogelijkheid krijgen om mensen bij wie dit niet het geval is niet zonder meer toe te laten op de werkvloer. 

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt naar eigen zeggen veel vragen van werkgevers en werknemers over privacy bij vaccinaties tegen corona. Bijvoorbeeld of werkgevers aan hun werknemers mogen vragen of zij gevaccineerd zijn. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen verwerken als dat gebeurt voor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel.

“Bij registratie van coronavaccinaties staat echter niet vast of werkgevers daaraan kunnen voldoen. Volgens het RIVM is het namelijk nog onzeker of gevaccineerde personen besmettelijk zijn”, stelt de privacytoezichthouder. “Als het geen wezenlijk verschil maakt qua risico of inzetbaarheid of een werknemer wel of niet gevaccineerd is, is er voor u als werkgever geen reden om dit te registreren.” Bedrijven die toch willen registreren of hun personeel gevaccineerd is moeten hiervan de noodzaak kunnen bewijzen. Anders overtreden ze de AVG.

Verder merkt de AP op dat in de wetgeving momenteel niet specifiek is geregeld dat werkgevers gezondheidsgegevens van werknemers mogen verwerken. Dat is alleen voorbehouden aan de arbodienst en bedrijfsartsen. 

Alles bij de bron; Security