Security op orde

RI&E Security

Een RI&E Security onderzoek inventariseert en beoordeelt de informatiebeveiliging van uw organisatie op een 20-tal aandachtsgebieden. Van beleid tot end-point security, u krijgt zo een helder beeld van de status van de ICT security in uw bedrijf. Lees hier meer

rie-security risico analyse

Plan van Aanpak

Na een gesprek met u en een risico inventarisatie maken we een plan van aanpak met verbeterpunten voor de komende periode.

Privacy & Risico

Ook in verband met de privacy wetgeving (AVG / GDPR) dient elke organisatie ervoor te zorgen dat het security- infrastructuur goed gedocumenteerd is.

Een inventarisatie van de cyberrisico’s is van groot belang.

Sebyde helpt u bij het in kaart brengen van deze risico’s en geeft u onafhankelijk advies bij het nemen van organisatorische en technische maatregelen.
Vraag vrijblijvend informatieĀ over de RI&E voor het uitvoeren van een Risico-analyse: https://www.sebyde.nl/rie-security/