Hoe veilig is onze organisatie

Hoe scoren wij?

Wat moeten wij verbeteren?

Het security management dashboard geeft inzicht

Een Security Management Dashboard heeft als doel om de beveiligingsstatus en -prestaties van uw organisatie te visualiseren en te beheren.

Security management Dashboard compliance iso27001 iso27701 BIO

De specifieke doelstellingen kunnen variëren afhankelijk van de behoeften van de organisatie, maar over het algemeen dient het dashboard de volgende doelen:

  1. Bewaking van de beveiligingsstatus: Het dashboard biedt informatie over de huidige beveiligingsstatus van uw organisatie.
  2. Rapportage en analyse: Het stelt beveiligingsprofessionals in staat om gegevens te analyseren en te rapporteren over beveiligingsproblemen. Dit kan helpen bij het identificeren (proactieve) maatregelen.
  3. Resourcebeheer: Het verschaft inzicht in de bedrijfsmiddelen waarop maatregelen noodzakelijk zijn op basis van de securityaspecten (Beschikbaarheid, Vertrouwelijkheid en Integriteit), identificeerde risico’s en prioriteiten.
  4. Communicatie en samenwerking: Het vergemakkelijkt de communicatie en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden binnen uw organisatie, waaronder IT-teams en uitvoerend management.
  5. Compliance-monitoring: Het helpt bij het bijhouden en aantonen van naleving van regelgeving en beveiligingsstandaarden, zoals AVG, NIS2, BIO, ISO 27001, …
  6. Verbetering van de besluitvorming: Door gegevens en inzichten op één plaats te centraliseren, helpt het dashboard bij het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot beveiligingsprioriteiten en investeringen.
  7. Gebruiksvriendelijkheid: Het dashboard is eenvoudig te begrijpen en te gebruiken, zelfs voor niet-technische belanghebbenden, om betrokkenheid bij beveiligingskwesties te bevorderen.

Kortom, een Security Management Dashboard is bedoeld om de beveiligingsbewaking, rapportage en besluitvorming te verbeteren en de algehele beveiligingspostuur van een organisatie te versterken. Het kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en doelstellingen van de organisatie om ervoor te zorgen dat de beveiligingsdoelen worden bereikt.