Security in 2 minuten – Updates

Updates

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Je sluit je computer af en dan krijg je de melding dat je de computer niet mag afsluiten want hij gaat een update downloaden en/of uitvoeren.

Security

Toch is het erg belangrijk dat deze updates wel uitgevoerd worden. Die updates zijn namelijk niet alleen om nieuwe functionaliteit aan je systeem toe te voegen, maar in de meeste gevallen zijn dit security-updates waarbij kwetsbaarheden in software worden weggehaald. Als je die updates niet laat uitvoeren wordt je dus steeds kwetsbaarder voor aanvallen van buitenaf.

Cyber aanval

Cybercriminelen weten namelijk exact waar die kwetsbaarheden zitten. Oude en of niet bijgewerkte software is vaak de basis van veel en zeer grote cyber-aanvallen waarbij tientallen miljoenen aan schade is aangericht.

Tips

Voer de updates altijd uit! Het maakt je systeem weerbaar tegen cyber-aanvallen.

Controleer op oude niet gebruikte software en verwijder deze.