Security in 2 minuten – Bewustzijn

 

Nederlander beschermt zich te weinig tegen cybercriminaliteit

Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat Nederlanders nog altijd te weinig doen om zichzelf tegen cybercriminaliteit te beschermen. Minister Grapperhaus maakt zich zorgen. “Terwijl we voor ons huis gewoon zijn om de nodige maatregelen nemen zoals extra sloten, dievenklauwen en alarmsystemen zetten we in ons digitale leven de achterdeur wagenwijd open”.

Geen maatregelen

Ondanks het feit dat driekwart van de Nederlanders wel eens te maken heeft gehad cybercriminaliteit weerbaar awareness bewustzijn securitymet een vorm van cybercriminaliteit en neemt men geen maatregelen, zelfs niet na een incident. Mensen zitten (zonder dat ze het vaak weten!) héél dicht bij een cyber-incident. Eén klik teveel kan grote operationele- en financiële gevolgen hebben. Men schat men de kans om slachtoffer te worden echter te laag in.

Bewustzijn, bewustzijn, bewustzijn

Bewust personeel maakt een organisatie weerbaar. Als je bewust bent van de gevaren en risico’s kun je er rekening mee houden in je gedrag. En dit geldt niet alleen voor de situatie op het werk, maar zeker ook voor de thuis (privé)-situatie.

Bewust worden en blijven

Security- en Privacy bewustzijn speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van incidenten en datalekken. Security bewustzijn is een continue proces waarbij gebruik gemaakt wordt van workshops, presentaties, E-learning, Phishing-testen, etc. En dat alles omkleed met de nodige aandacht in de organisatie middels nieuwsbrieven, posters, etc. Medewerkers gaan zich dan veiliger gedragen  op Internet en ze gaan voorzichtiger om met bedrijfsinformatie.

Weerbaarheid

Sebyde Academy heeft ervaring met het vergroten van de awareness op het gebied van security en privacy. We zijn in staat om samen met u een passend awareness-traject samen te stellen en uit te voeren. Het maakt de organisatie weerbaar en verlaagt de risico’s.

Hoe verder

We maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.
Wilt u meer informatie ontvangen?
Bel naar 085-2733376 of mail naar info@sebyde.nl