Meten is weten!

ICT security nulmeting,

Risico analyse,

Maatregelen nemen.

Het Sebyde Security Assessment

bestaat uit een onderzoek waarbij alle aspecten van IT security tegen het licht worden gehouden; denk aan het beleid, de organisatie, de processen, de netwerken, de systemen, monitoring, auditing tot identiteits- en toegangsbeheer. Een goede manier om eens te controleren of de beveiligingsmaatregelen nog wel actueel en afdoende zijn. Op basis van die informatie kan er een betere inschatting worden gemaakt van de risico’s die worden gelopen.

De Security Assessment bestaat uit drie fases:
 Invullen Sebyde Security Assessment questionnaire.
 Informatie inwinnen : Security Assessment meeting met Sebyde BV.
 Opleveren Sebyde Assessment rapport + nabespreking.

Klik hier om meer informatie op te vragen.