Sebyde Privacy Verklaring


Inleiding

Sebyde BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sebyde BV houdt zich dan ook aan de eisen die de Europese privacy wetgeving stelt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Sebyde BV, te Zaandam.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Sebyde BV gegevens vast. Dit is het geval wanneer u uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Sebyde BV. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens en/of opgegeven interesses.
Sebyde BV gebruikt deze persoonsgegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Sebyde BV, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Sebyde BV. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.
Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Sebyde BV.

privacy verklaring

Afmelden

Sebyde BV houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Sebyde geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij administratie@sebyde.nl.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Sebyde BV over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan info@sebyde.nl. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Sebyde BV met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres (cookies)

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.  Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.  U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt. Het enige wat voor ons zichtbaar is via de zogeheten ’tracking cookie’ is uw IP-adres in combinatie met de bezochte pagina’s op onze website, evenals de tijd dat u heeft doorgebracht op deze pagina’s.
Op de websites van Sebyde BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Sebyde BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Sebyde BV ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Sebyde BV en andere websites

Op de sites van Sebyde BV treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Sebyde BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Sebyde BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Sebyde BV.