Keurmerk

Het keurmerk geeft aan dat uw applicatie geen belangrijke (high- of medium severity)  kwetsbaarheden meer bevat. In de praktijk betekent dit : dat uw applicatie is gescand op kwetsbaarheden de noodzakelijke aanpassingen in de applicatie zijn aangebracht om de gevon…