Cookie muur is niet toegestaan

Hoe vaak komt je ze niet tegen, een pop-up waarin jou wordt gevraagd om toe te stemmen met het gebruik van cookies. Veel online kranten of bladen passen een dergelijke cookie-wall toe. EN vaak kan je de inhoud niet lezen als je niet hebt toegestemd, je kan er niet omheen.

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de webbrowser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, danwel de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant.

Als je toestemt met een dergelijke cookie statement dan sta je dus toe dat er lokaal op je computer allerlei (persoons)gegevens worden opgeslagen over jouw surfgedrag.

Niet toestemming

Voor het plaatsen van bepaalde cookies, functionele cookies (1 en 2) of niet-privacygevoelige analytische cookies (3), hoeft niet altijd toestemming te worden gevraagd:

  1. cookies die nodig zijn om de communicatie uit te voeren;
  2. cookies die strikt noodzakelijk zijn voor een door de gebruiker gevraagde dienst (bijvoorbeeld een cookie die nodig is om af te rekenen bij een webshop of om in te loggen bij internetbankieren);
  3. cookies die tot doel hebben om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van een geleverde dienst (bijvoorbeeld een website).  

Wel toestemming

Zogenaamde tracking cookies zijn niet uitgezonderd van het toestemmingsvereiste, omdat ze niet noodzakelijk zijn voor de door de gebruikers gevraagde dienst of niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Voor deze tracking cookies is dus toestemming nodig van de (potentiële) bezoeker van de website.

De AVG regelt wanneer sprake is van toestemming:

Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Het principe van een cookiewall komt neer op ‘take it or leave it’ en is daarmee geen ‘echte’ of ‘vrije’ keuze. Hoewel bij cookiewalls toestemming voor het plaatsen van cookies kan worden geweigerd, kan dat niet zonder nadelige gevolgen, omdat de weigering betekent dat de website dan niet kan worden bezocht. Kortom, als op een website (mede) wordt gevraagd om toestemming voor tracking cookies en bij weigering daarvan toegang tot de website, app of andere dienst niet mogelijk is, vindt de AP dat onrechtmatig. 

Bronnen: Autoriteitpersoonsgegevens.nl, wikipedia.nl

#privacy #avg #cookie #wall