Netwerk Vulnerability Management in 10 Stappen

Alerts

Security dreigingen dienen op tijd gedetecteerd te worden zodat er waar nodig direct maatregelen genomen kunnen worden. Hiervoor dient een bedrijf te beschikken over een uitgebreid en effectief network vulnerability management programma. Dit maakt het mogelijk om kwetsbaarheden in het netwerk en de aangesloten apparatuur vroeg te ontdekken.

Configuraties

Tevens kunnen er signalen worden gegeven naar andere processen (bijvoorbeeld patch management en/of configuratie management) om de organisatie te behoeden van een mogelijk security incident.

 10 Stappen

Hieronder volgen 10 belangrijke stappen om kwetsbaarheden te voorkomen:

1. Identificatie en management van alle aangesloten apparatuur in het netwerk
2. Identificatie van alle kwetsbaarheden in de aangesloten apparatuur
3. Vulnerability management: Regelmatige scans, detecteer problemen, neem maatregelen en herhaal
4. Risico beheersing: Bepaal de waarde van alle aangesloten apparatuur en het gewenste niveau van security
5. Verander management: Identificeer en valideer de security issues bij het aanbrengen van veranderingen
6. Patch management: Bepaal welke apparatuur van belang is in verband met software updates
7. Mobile Device Management: Management van de kwetsbaarheden in mobiele apparaten (Laptops, tablets, etc.)
8: Mitigatie beheer: Hoe ga je om met kwetsbaarheden waar geen patch of oplossing voor bestaat?
9: Incident response: Reageren op incidenten en potentiële incidenten
10: Automatisering: Verlaag de detectietijd, de validatie en het oplossen van kwetsbaarheden

Tenable levert met Nessus en SecurityCenter de juiste oplossing voor het voeren van een juist beleid op het gebied van het beheren van de netwerk-kwetsbaarheden. Wij sturen u graag meer informatie op over de hierboven genoemde stappen en de producten van Tenable. Klik hier om deze informatie aan te vragen.

Meer informatie over de Tenable producten treft u aan op onze website: https://www.sebyde.nl/tenable-nessus-vulnerability-management-ne/