Is uw software veilig? Laat het eens testen! 

Applicaties

Webapplicaties (bijvoorbeeld uw website) worden in veel gevallen onveilig geprogrammeerd en niet getest op security voordat ze in gebruik worden genomen. Bedrijven realiseren zich dit niet en vragen van hun webbouwer geen garantie met betrekking tot de security van hun nieuwe website.

Onveilig

Dit resulteert in de alarmerende situatie dat het overgrote merendeel van de web-applicaties onveilig is en dat het kinderlijk eenvoudig is om via onveilige web-applicaties in te breken. En dat gebeurt dus ook op zeer grote schaal!

Secure coding

Software is pas veilig als de programmeur secure coding technieken heeft gebruikt om ervoor te zorgen dat de applicatie ongevoelig is voor de bekende “exploits” die door cybercriminelen worden toegepast om in te breken.

Appscan

U kunt uw webapplicaties laten testen door Sebyde. Wij testen uw softwareapplicaties met behulp van geavanceerde security software van IBM. Deze scanning tool (IBM Security AppScan) wordt al jarenlang gezien als “leading product” op het gebied van applicatie security scanning. Sebyde is specialist op deze IBM software en heeft al veel bedrijven geholpen bij het repareren van security-lekken in hun webapplicaties en websites.

Data lekken

Let op: Onvelige software is een risico in verband met nieuwe privacywetgeving
Onveilige software kan leiden tot het lekken gegevens. Indien hier persoonsgegevens bij betrokken zijn krijgt u te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 2018 wordt ook de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) gehandhaafd, met nog veel strengere regels.

Melden

Ernstige datalekken dienen sinds 1-1-2016 gemeld te worden aan de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens). Een inventarisatie van uw cyberrisico’s en de privacy risico’s van uw gegevensverwerkingen is daarom van belang.

Risico analyse

Sebyde ondersteunt u bij het in kaart brengen van deze risico’s en bij het opstellen van de juiste maatregelen.
Vraag vrijblijvend informatie over de Sebyde Webapplicatie Security Scan. Dit kan via: https://www.sebyde.nl/aanvraag-sebyde-documenten/

Vraag ook vrijblijvend informatie aan over de workshop “Secure Coding Technieken van de Sebyde Academy!