ICT veiligheid als onderwerp van beoordeling

Certificaat

Het is heel gebruikelijk om medewerkers die omgaan met gevaarlijke apparatuur te testen in hun omgang met die apparaten. Zij krijgen daarvoor een certificaat of een diploma. Het is ook niet ongebruikelijk die testen periodiek te herhalen of uit te breiden of te verdiepen zodat zij gemotiveerd blijven om veilig om te gaan met die apparatuur, denk bijvoorbeeld aan een heftruck diploma. De business case is helder, bij ongelukken kunnen de gevolgen enorm zijn bijvoorbeeld geldelijke schade maar ook verstoring van bedrijfsprocessen en mogelijk reputatieschade via de media.

Omgang met ICT

Gaat het echter om de omgang van medewerkers met ICT middelen dan gebeurt dat testen haast niet of nooit. Het begint al bij de aanname van nieuw personeel of de instroom van derden, hen wordt nooit gevraagd of ze kunnen omgaan met ICT apparatuur laat staan of ze dat op een veilige manier kunnen. Ja natuurlijk krijgen ze een papier te ondertekenen waarin ze beloven zich fatsoenlijk te gedragen omdat ze anders aansprakelijk gesteld kunnen worden. Uiteraard is dat noodzakelijk, maar het voorkomt niet dat je schade kan leiden door foutief gedrag van een medewerker, al of niet opzettelijk.

Storing

Eigenlijk bijzonder als je bedenkt dat veel bedrijfsprocessen volledig afhankelijk zijn van ICT processen en middelen. Bedenk maar eens voor de eigen situatie wat als je niet meer kan e-mailen of als een kritisch deel van het productieproces is uitgevallen. Het kan een bedrijf ontzettend veel schade opleveren of ongewilde media aandacht.

Toetsen

Het zou dan dus niet zo gek zijn om tijdens een intake of beoordelingsgesprek mensen eens te bevragen over veiligheid en ICT. Misschien door vooraf ook een vragenlijst uit te doen gaan en de uitkomsten te bespreken. Eigenlijk net alsof je de normale en opleidingsbehoeften bespreekt van die medewerker.