“Outsourced Audits: IBM Security AppScan® On Demand”

 

 

IBM Security AppScan® OnDemand is een outsourced SaaS (Software as a Service) alternatief om kwetsbaarheden en risico’s in web-applicaties te identificeren. Een zeer ervaren team van IBM experts configureren de service, zorgen ervoor dat uw web-applicaties regelmatig worden gescand met de IBM Security AppScan® producttechnologie en beoordelen de resultaten. Een zeer effectieve service die uw security risico’s aanzienlijk verkleinen.

IBM Security AppScan® OnDemand

Kenmerken:
 Volledig toegang tot IBM Security AppScan® Enterprise Edition via een web interface;
 Hosting faciliteiten en geavanceerde datacenter security services;
 Een team van security experts die u kunnen helpen bij het oplossen van de kwetsbaarheden.

Grafische user interfaces zoals “dashboards” maken het mogelijk om de resultaten te communiceren in uw organisatie op een manier die door iedereen is te begrijpen. Deze combinatie van product, hosting en expertise levert meetbare positieve resultaten met betrekking tot de beveiliging van uw web-applicaties en de achterliggende bedrijfsgegevens.

IBM Security AppScan® controleert uw web-applicaties op kwetsbaarheden en of de applicatie voldoet aan wet- en regelgeving. Na de scan worden er duidelijke en gedetailleerde rapporten gegenereerd. Product experts zijn dan in staat om prioriteiten te stellen en aanbevelingen te geven met betrekking tot de te nemen acties om de gevonden kwetsbaarheden op te lossen.

Klik hier om meer informatie op te vragen.