IMG_4382

Sebyde biedt gastcolleges aan voor het onderwijs omdat we een steentje willen bijdragen aan de educatie en bewustzijnsvergroting op het gebied van security en privacy. Zo gaven we op  6 juni 2014 een gastcollege bij de Hogeschool Rotterdam over het onderwerp Privacy. Het gastcollege werd gegeven voor de studenten van de informatica-opleiding.

Tijdens de presentatie door Derk Yntema werd nader ingegaan op het begrip privacy en de mogelijke gevolgen van het schenden van de privacy van mensen. De aangekondigde nieuwe Europese wetgeving met betrekking tot de Privacy is ook uitgebreid aan bod gekomen. Deze nieuwe wetgeving heeft serieuze  gevolgen  voor het bedrijfsleven en met name voor de bedrijven die persoonsgegevens opslaan en/of verwerken. Er worden straks concrete maatregelen gevraagd om de security en privacy van die gegevens te waarborgen.

De informatica studenten van nu krijgen als toekomstige beslissers/beleidsmakers binnen het bedrijfsleven te maken met dergelijke (strenge) wetgeving. Sebyde heeft op deze manier weer een steentje bijgedragen aan het verhogen van de bewustwording op het gebied van security en privacy.