Tijdens een goed bezochte sessie bij Aspect-ICT heeft Sebyde een presentatie gegeven over de meldplicht datalekken. Tijdens de presentatie werd duidelijk gemaakt dat een datalek niet alleen ontstaat als er een hackers-aanval is geweest. De nieuwe privacywetgeving heeft strikte regels met Foto-Aspect-ICT 4-2-2016betrekking tot de melding van dergelijke lekken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de opdracht om deze wetgeving met hoge boetes en mogelijke bindende aanwijzingen te handhaven.