Sebyde – Tenable lunch sessie (Lichttoren, Eindhoven) 20-9-2016

Op 20 september 2016 heeft Sebyde samen met Tenable Network Security een lunch-presentatie georganiseerd in het rijksmonument “De lichttoren” te Eindhoven. 220px-Lichttoren_Eindhoven_1

Het thema van deze presentatie was de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, de Europese privacywetgeving). In een presentatie van een uur heeft Sebyde uitgelegd wat de wijzigingen in de privacywetgeving precies inhouden en welke gevolgen dit heeft voor bedrijven.

De nieuwe wetgeving heeft serieuze gevolgen voor de aansprakelijkheid en de accountability van organisaties. Non-compliance aan deze wetgeving kan voor ongewenste confrontaties leiden met de Autoriteit Persoonsgegevens die bevoegd is tot het opleggen van “Bindende aanwijzingen” en hoge (bestuurlijke) boetes.

Kernpunt van de nieuwe wetgeving is dat je voor de AutorIMG_9387iteit Persoonsgegevens aantoonbaar inzicht moet hebben in je gegevensverwerkingen en privacy risico’s.

Deze informatie dient voor de Autoriteit beschikbaar te zijn middels een actueel bijgehouden privacy-administatie.

Na de lunch heeft Tenable Network Security een presentatie gegeven van een uur over het nut van de Tenable producten (Nessus en SecurityCenter) in het licht van de privacywetgeving.

Het is van belang dat je als organisatie goed in kaart brengt welke apparatuur er op het bedrijfsnetwerk zijn aangesloten en deze te scannen op kwetsbaarheden.

Dit is van groot belang om je risico’s goed te kunnen inschatten en om de juiste maatregelen te nemen om die risico’s te verlagen.

Tevens is deze informatie van belang voor de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval van een datalek.

 

Het was een nuttige en informatieve sessie die door de aanwezigen werd gewaardeerd.