Cybercriminaliteit en reputatie

Cybercriminelen richten met hun activiteiten zowel directe schade als indirecte schade aan. Directe schade zijn bijvoorbeeld de kosten die gemaakt moeten worden om de gehackte computersystemen weer “up-and-running” te krijgen. Het kan dan zomaar gebeuren dat uw bedrijfsnetwerk of uw website een aantal dagen niet functioneel is.

what are they sayingIndirecte schade is bijvoorbeeld het verlies aan omzet omdat klanten hun vertrouwen verliezen en naar een concurrent gaan. Een andere vorm van indirecte schade is de reputatieschade. Deze schade is moeilijk in geld uit te drukken. Wat kost het u als uw bedrijf in de krant komt te staan vanwege een incident waarbij vertrouwelijke informatie gelekt is?

Om reputatieschade op te lopen hoeven de cybercriminelen niet eens iets te stelen. Veel hackers zijn alleen maar uit op een “kick” en plaatsen bijvoorbeeld ongewenste foto’s of teksten op de homepage van een  bedrijfswebsite. Veel bedrijven onderschatten nog steeds de mogelijke gevolgen van een security incident. Bij het verkleinen van de cyber-risico’s gaat het niet alleen om de technische security maatregelen maar ook om het veilige gedrag van medewerkers en de mate waarop security wordt meegenomen in de bedrijfsprocessen.

Het is van groot belang om eens een risicoanalyse te doen. Inventariseer en administreer de gegevensverwerkingen in uw bedrijf, bepaal wat uw kroonjuwelen zijn, onderzoek de risico’s waaraan uw organisatie en uw kroonjuwelen bloot staan en neem vervolgens de juiste maatregelen.