Continuous Network Monitoring en de meldplicht datalekken 

Dynamisch

Moderne netwerken zijn dynamisch. Met mobiele apparatuur wordt gedurende de gehele dag ingelogd en uitgelogd vanaf verschillende locaties. Vanuit security oogpunt is dit een uitdaging.

Continuous monitoring

Hoe ga je om met de security-gaten die ontstaan als je bijvoorbeeld via een vast tijdspatroon je netwerk scant? Continuous monitoring is hiervoor de oplossing. Met Continuous Network Monitoring wordt de netwerk security continu (24/7) gecontroleerd. Ieder apparaat wat op het netwerk aansluit wordt onmiddellijk gedetecteerd en geanalyseerd. Op deze manier worden security dreigingen onmiddellijk zichtbaar en kunnen snel de juiste maatregelen genomen worden.

Meldplicht datalekken

Dit is van belang in verband met de nieuwe privacywetgeving en de meldplicht datalekken die sinds 1 januari 2016 van kracht is. Het voorkomen van datalekken moet binnen iedere organisatie een hoge prioriteit hebben. Hierdoor voorkom je discussies met de autoriteit, de bijbehorende “bindende aanwijzingen“ of mogelijke boetes.

Kwetsbaarheden

Het is noodzakelijk dat u informatie over de kwetsbaarheden in uw netwerk kunt consolideren en evalueren vanuit uw complete infrastructuur. Zo kunt u de security-risico’s inzichtelijk maken en effectieve maatregelen nemen en blijft u voortdurend op de hoogte van de compliance van uw netwerk en systeem infrastructuur.

Meer informatie over de Tenable producten kunt u vinden op onze website: https://www.sebyde.nl/tenable-nessus-vulnerability-management-ne/