AVANS01

IMG_7778

26 mei 2014 gastcollege Avans hogeschool in Den Bosch

Tijdens het college werd een uiteenzetting gegeven van de stand van zaken met betrekking tot cybercrime. Uiteraard kwam het nut van veilig programmeren ook aan de orde. Sebyde biedt gastcolleges aan voor het onderwijs omdat we een steentje willen bijdragen aan de educatie en bewustzijnsvergroting op het gebied van security en privacy.