Sebyde Academy en FME werken samen op het gebied van workshops en bewustzijnsvergroting.
Tijdens de workshops over cybercriminaliteit worden de deelnemers bewust gemaakt over de gevaren en dreigingen en krijgen ze handzame tips over de te nemen maatregelen.IMG_4942
De workshops worden via de FME aangeboden aan de leden tegen aantrekkelijke leden-prijzen!