Pragmatisch in Privacy!

Bescherm uw reputatie, beveilig uw gegevens !

In het nieuws omdat uw website is gehackt? EU privacy act: Boete tot 4% van uw jaaromzet!

75 % van de websites is niet veilig! Zijn uw gegevens veilig?

Weet u of uw personeel gevoelig is voor Phishing?

Weet welk Risico u loopt.
Laat een Phishing nulmeting uitvoeren.
Klik HIER en vraag aan!

U heeft nog:

Om uw privacy administratie op orde te hebben en passende organisatorische en technische beschermingsmaatregelen te nemen!
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) gehandhaafd.
Start vandaag nog met de RI&E-privacy:

Lees Meer


Sebyde Academy

Trainingen, Presentaties, Workshops.
Ons onafhankelijk opleidingsinstituut richt zich op het gedrag, de motivatie en de houding van uw medewerkers, Secure by Behaviour. Medewerkers die onveilig omgaan met bedrijfsinformatie en ICT-sebyde academymiddelen maken uw organisatie kwetsbaar. Vertrouwelijke gegevens komen al te gemakkelijk op straat te liggen – met ontevreden klanten en reputatieschade als gevolg …

Lees Meer

Privacy Checklist
De RI&E-Privacy is een roadmap welke u uitvoert om de risico’s onder controle te (blijven) houden.  We brengen in kaart welke gegevensverwerkingen er in de organisatie worden gedaan en hoe de verantwoordelijkheden liggen en welke systemen en applicaties betrokken zijn bij deze gegevensverwerkingen. De praktische uitvoering van deze stap begint bij het invullen van een RI&E checklist.

privacy checklist risico inventarisatie meldplicht data lekken

Diensten

We leveren diensten en producten om webapplicaties / websites veilig te maken en het bewustzijn op het gebied van IT veiligheid te verhogen. We helpen bedrijven bij het verlagen van de risico’s en het beschermen van hun bedrijfsgegevens en reputatie. We leveren hiervoor de volgende diensten:

Website Testen

ICT manager: Hoe veilig is onze website? Kan een hacker bij onze gegevens komen? Kan een hacker onze site plat leggen? Wat gebeurt er bij een website test? Hoeveel kost een test? Vragen die een ICT manager stelt … Lees Meer button

Privacy

CIO: Voldoet mijn bedrijf aan de huidige Privacy wetgeving? Ik heb gehoord van een Europese Privacy wet, wat betekent dat voor ons? Wat moet ik documenteren? Hoe voorkom ik boetes?Wat is een Privacy Impact Analyse? Wat kan ik nu al doen? … Lees Meer button

Netwerk & Systeem Test

ICT manager: Kan een hacker in ons netwerk binnendringen? Zijn mijn systemen veilig ingesteld? Wat gebeurt er bij een penetratietest? Hoe vaak moet ik mijn systemen testen? Wat moet ik wijzigen om een veilig netwerk te krijgen? … Lees Meer button

Assessments

CIO: Is ons beleid up to date? Hoe maak ik onze organisatie veilig? Hoe staan we er nu voor? Waar zitten de gaten? Welke maatregelen moet ik nemen? … Lees Meer button

Academy

HR manager: Hoe bewust zijn onze medewerkers van hun verantwoordelijkheid? Hoe implementeer ik duurzame security awareness? Hoe maak ik mijn personeel weerbaar tegen bijvoorbeeld phishing? … Lees Meer button

Test Tools

Software ontwikkelaar: Hoe kan ik zelf mijn software testen? Welke eisen kan of moet ik stellen aan security testen? Passen test tools in mijn eigen ontwikkel straat? … ibm security software

Vragen? Neem  contact kontaktop